Centrum voľného času

Obrázok používateľa Willant

Centrum voľného času programová ponuka na rok 2008.

Informácie o podujatiach : denne od 8:00 - 16:00
V centre voľného času v Štúrove na Hlavnej Ulici č. 32
Telefonicky : 036 751 1239 alebo 036 753 3770...

Záujmové krúžky centra voľného času v Štúrove od 1. septembra 2008

Hravo po anglicky pre deti a mládež
Hravo po nemecky pre deti MŠ
Hravo po slovensky pre deti MŠ a ročníky 1 - 4 s vyučovacím jazykom maďarským
Ľudový tanec
Devils - tanečný krúžok
Hip - Hop
Futbal pre žiakov ZŠ
Aerobik pre deti a mládež
Stolný tenis pre deti a mládež
Plavecký krúžok
Dievčenský futbal
Basketbal pre žiakov ZŠ
Sissy mažoretky od 6 do 15 rokov
soroban školákom
Zábavná matematika pre deti ZŠ
Výpočtová technika pre žiakov ZŠ a SŠ
Eko - klub pre deti a mládež

Srdečne vás očakávame do 15. septembra 2008
tel.: 751 1239 - 753 3770