Mestská knižnica Štúrovo

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Mestská knižnica bola založená v roku 1953. Základný fond tvorilo 1800 zväzkov. Pôsobila ako všeobecná, osvetová národnostná knižnica. Po preorganizovaní r. 1960 knižnica patrila pod okresnú knižnicu v Nových Zámkoch. Osamostatnenie knižnice sa nastalo po r. 1991. Zastaralý fond sa roku 1993 vyradilo a zostalo 35 825 zväzkov v jazyku slovenskom a maďarskom. Knižnicu t.č. navštevovalo 1630 čitateľov...

V priebehu svojej histórie sa z malej knižnice postupne rozšírila až do dnešnej podoby. V dnešných časoch knižnicu tvorí 49324 knižničných jednotiek a 38 rôznych novín a časopisov.

Otváracia doba
pondelok 13:00 - 17:00
Utorok - Piatok 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Sobota a Nedeľa zatvorené.Kontakt
Adresa Mestská knižnica
ul. Sv. Imricha 33
943 01 Štúrovo
Telefon +421 / 36 / 7510 160
Fax +421 / 36 / 7510 160
E-mail mestska.kniznica@msksturovo.sk
Web: http://www.msksturovo.sk

Poplatky

Zápisné
Dospelí 140.00 Sk
Deti a mládež do 15 rokov 40.00 Sk
Dôchodcovia 70.00 Sk

Upomienky

Poplatok za omeškanie ( po uplynutí 30 dní odo dňa výpožičky ) 10.00 Sk
I. písomná upomienka ( po uplynutí 45 dní odo dňa výpožičky ) 20.00 Sk
II. písomná upomienka ( po uplynutí 60 dní odo dňa výpožičky ) 40.00 Sk
III. písomná upomienka ( po uplynutí 75 dní odo dňa výpožičky ) 100.00 Sk
Riaditeľská upomienka ( po uplynutí 90 dní odo dňa výpožičky ) 150.00 Sk
Pokus o zmier ( viac ako 100 dní ) 200.00 Sk
Poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty časopisov ( 1 - 14 dní ) 10.00 Sk
Poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty časopisov ( 15 a viac dní ) 20.00 Sk
Vypožičanie časopisov: Burda, Lakáskultúra, Eva, Štýl bývania 5.00 Sk

IT služby

Zabezpečenie prístupu ( za 1 min. ) 1.00 Sk
Nahrávanie informácii (pálenie) na CD 50.00 Sk
Tlačenie informácií z internetu na papier ( za 1 stranu ) 5.00 Sk

Iné služby

Vystavenie nového preukazu pri strate 20.00 Sk
Vypožičanie knihy zo študovne ( za kus ) 20.00 Sk
Kopírovanie ( za 1 stranu ) 5.00 Sk
Žiadanka medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) ( za kus ) 100.00 Sk
Rezervácia knižného dokumentu ( za kus ) 5.00 Sk
Poškodenie čiarového kódu ( za kus ) 50.00 Sk