Pravda o Štúrovskej Papierni!

22.09.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa  Hosť

Viac ako tristo zamestnancov jednej z divízií spoločnosti Smurfit Kappa
Štúrovo môže prísť o prácu. Po tom, čo predstavenstvo firmy precenilo
hmotný a nehmotný majetok podniku na nulu, sa firma dostala do výraznej
straty 36,6 milióna eur. Následne sa tak objavili špekulácie o tom, že
divízia Smurfit Kappa Papierenský mlyn bude nútená vyhlásiť konkurz.

Výsledky Smurfit Kappa za prvý pol rok"Vedenie pracuje na novej
stratégií, ktorá reflektuje stav, v ktorom sa podnik nachádza,“ hovorí
pre HN Karol Wolf, ktorý je poverený mediálnym zastupovaním firmy....

To všetko čo sa píše v médiách je síce oficiálne ale iba polo-pravdivé.
Štúrovská papiereň nie je v stratách a má dokonca aj dostatok
objednávok. Aspoň zatiaľ. Po príchode krízy štúrovská papiereň
zrealizovala obrovské množstvo projektov v oblasti znižovania svojich
nákladov (nákup energií, surovín, logistických nákladov, atď.) a
dosiahla za I. polrok veľmi uspokojivé výsledky ak prihliadneme na
následky krízy v tomto papierenskom segmente. Zostala nad vodou aj
napriek voľne padajúcim predajným cenám. Príčinu, prečo koncern Smurfit
Kappa Group vykonala tieto účtovné ťahy,však treba hľadať niekde úplne
inde. Je za ním fínska spoločnosť PowerFlute, presnejšie jeho majiteľ
Dermot Smurfit. Táto papiereň, ktorá vyrába presne ten istý produkt ako
štúrovská papiereň, vykázala za I. polrok stratu a v dôsledku krízy
stratila aj významné množstvo objednávok, ktoré sa snaží nahradiť. A
teraz vchádza do príbehu prezident Smurfit Kappa Group - Tony Smurfit,
ktorý je synovcom Dermota. Dermot je jeden z ex-majiteľov Jefferson
Smurfit a po predaji tejto spoločnosti penzijným fondom (pozn.: následne
sa Jefferson Smurfit zlúčil s Kappa Packaging) kúpil jednu papiereň vo
fínsku aby privátne pokračoval vo výrobe papiera. Jednoduchá taktika.
Synovec odrovná štúrovo a má postarané o nové objednávky na SC fluting
priamo zo Smurfit Kappa Group, ktorému predsedá člen úzkej rodiny. Pozn.
štúrovská papiereň ako jediná vyrába SC fluting v rámci koncernu !!!
Takže ak si dáte dokopy všetky súvislosti tak je obrovská snaha na
zatvorení prevádzky v štúrove, ktorá uplynulé roky "vyrábala" tučné
zisky pre majiteľov. Globalizácia prináša so sebou aj takéto negatíva a
špinavú politiku vrátane rodinkárstva. Oficiálne však túto skutočnosť
prezident SKG odmieta. Dúfame, že tieto uvedené informácie budú použité
v prospech záchrany papierne a objavia sa v čo najširšom spektre médií.

Komentáre

Obrázok používateľa  Hosť

Dobrý Deň.
Ako milovníka prírody a pekného prostredia nášho mesta by ma zaujímalo, čo bude s týmto sľubom:

"Stromy na Božom kopci boli vyrúbané kvôli plánovanej výstavbe vodovodu. Firma Smurfit Kappa má zabezpečenú pitnú vodu prostredníctvom balenej vody, nakoľko vlastná studňa firmy už niekoľko rokov nevyhovuje normám EU pre pitnú vodu. Firma disponuje všetkými potrebnými povoleniami. Povolenie bolo udelené tým, že firma sa zaviazala vysadiť do roku 2010, 45 kusov stromov. Stromy budú zasadené na sídlisku Terasy II. javor, jaseň alebo lipa musia mať priemer kmeňa aspoň 14 cm a výšku 3 metre. O sadenice sa musia starať minimálne 3 roky a doplniť stromy ktoré sa neujmú alebo poškodia. Cena jednej takejto sadenice je asi 133 EUR."

Ak firmu od nového roku zavrú tak ako odškodné alebo niečo tomu podobné by sa patrilo zaplatiť mestu. To by znamenalo pre mesto 5985 € (180 304 Sk)

Avšak, najlepšie by bolo vysadiť tie stromy. Bude z toho niečo???

Ďalšia otázka je nasledovná... O tú džungľu na božom kopci sa kto postará? Firma ide do hája tú to vôbec nezaujíma.

By Hosť (bez overenia)
Obrázok používateľa Willant

Vašu otázku som odoslal zástupcovi primátora pánovi Ing. Rudolfovi Szépovi na adresu szep@sturovo.sk V prípade odpovede ju tu uverejním. Ďakujem za prejavený záujem.

By Willant --

S pozdravom administrátor webu - Willant Zoltán

Obrázok používateľa Willant

Vážený pán Willant,
sledujeme situáciu, vieme o budúcnosti Smurfit Kappa. Podmienky výrubu boli stanovené v právoplatnom rozhodnutí o povolení výrubu drevín na ceste Boží kopec. Žiadateľ (Smurfit Kappa) tieto podmienky musí dodržať aj v prípade ukončenia prevádzky v opačnom prípade mu hrozí mastná pokuta. To, že firma ukončí prevádzku neznamená zánik firmy. Odstránenie pňov na ceste Na Boží kopec je tiež povinnosťou žiadateľa.Minulý týždeň sme konzultovali situáciu so zástupcom žiadateľa a ten nám potvrdil, že záväzky budú splnené.
S pozdravom

Ing.arch.Miroslav Šafranko
vedúci Oddelenia výstavby, rozvoja územia a ŽP

By Willant --

S pozdravom administrátor webu - Willant Zoltán

Obrázok používateľa  Hosť

Žiaľ, vrátenie oných 50 mega štátu nepomôže. Ak sa tak "rodinka" rozhodla, tak s touto hodnotou už dávno uvažujú v business case-e. Čo je opovrhnutia a až trestuhodné je, že firmu deklarujú, ako stratovú a neperspektívnu.

Nehovorí sa o dôvodoch, kto ju do tejto situácie priviedli. Prečo sa nikto nepozrie na ceny, ktoré sa pre Štúrovskú fabriku kontrahujú? kde sú v porovnaní s trhovými? Ako je možné, že padajú tak výrazne? Ak zvážime, že väčšina produkcie sa dáva sesterským spoločnostiam, tak to dosť smrdi prelievaním zisku. Hovorí sa o kríze a nedostatku objednávok, tak ako je možné, že firma beží na plnú kapacitu? Stačí sa pozrieť na rady kamiónov, ktoré čakajú na tovar..

Napokon, asi je treba vyrábať, čo duša dá - pokiaľ sa "zadarmo" posúva papier do sestričiek, zachraňujúc im tak kozu a zvyšujúc maržu.. Smutné. A čo cash-pool? matka čerpajúca zdroje z dcéry, hlboko za horizontom komerčných úrokových sadzieb. Matka má pomerne nepriaznivú dbt/eq ratio, teda je logické, že siaha po všetkom. Možno by bolo zaujímavé vedieť, v akom svetle by operácie Smurfitovcov videli orgány burzovej kontroly...

By Hosť (bez overenia)
Obrázok používateľa  Hosť

Počas svojej kariéry som už zažil zatvorenie prevádzky Lepenkáreň, vtedy som si pomyslel, že bola technológia stará a bohužiaľ po predaji AssiDoman koncernu Kappa Packaging sme to ľudovo povedané "schytali". Odstavenie prevádzky bolo vtedy odôvodnené optimalizáciou a presunom výroby do holandských lepenkární, ktoré boli v koncerne modernejšie. Bolelo nás to ale prežili sme to.

Ale toto čo robí vedenie spoločnosti teraz už nie je o efektívnosti a nákladoch, ale o špinavej hre rodiny Smurfit-ovcov. Zatvoriť rentabilnú prevádzku z dôvodu rodinkárstva je už iné (silné) kafe! Plne podporujeme zámer ministerstva hospodárstva o navrátenie 50 mil. SKK štátu v prípade zatvorenie papierne. Ja osobne mám zo západniarov zlý pocit. Myslia si že sme pred chvíľkou zliezli zo stromu a že si vo východnej európe budú robiť čo len chcú.

Pevne verím, že ich rozohratú hru tak namiešame, že ich zbraň sa nakoniec otočí voči nim. Nádej vždy umiera posledná !

By Hosť (bez overenia)