Kostol sv. Imricha v Štúrove

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Jediná chránená pamiatka mesta bola postavená v roku 1701 v barokovom štýle. Koncom 18. storočia bol rímskokatolícky kostol prestavaný v neskorobarokovom štýle...

V roku 1878 kostol rozšírili o dve bočné lode. Pri prehliadke interiéru si zaslúžia pozornosť vzácne obrazy na hlavnom a bočných oltároch, neskorobaroková kazateľnica s maľbami štyroch evanjelistov na parapete z roku 1760 a rokoková organová skriňa z roku 1790.
Pri kostole sa nachádza baroková kalvária z roku 1766 so sochou sv. Jána Nepomuckého. Socha je ľudová kamenárska práca a pochádza z roku 1807.

1075 V zakladacej listine opátstva v Hronskom sv. Beňadiku je prvá písomná zmienka o našom meste pod menom Kakath.

1332 Podľa záznamu v pápežskej decime už mala farnosť cirkevné pobožnosti, ktoré boli vykonávané v románskej kaplnke, ku ktorej pristavaný farský úrad.

1701 Bol postavený dnešný kostol a zasvätený sv. Imrichovi. Kostol dal postaviť arcibiskup Augustín Christiánus , ktorý bol koncom roka zástupcom arcibiskupa Leopolda Kolonicha s právom nástupníctva. Kostol bol postavený v neskorobarokovom slohu. Pôvodne to bola jednoloďová stavba s nízkou vežou. Zariadenie kostola je pôvodné. Nad hlavným oltárom je obraz patróna chrámu sv. Imricha. Na bočných oltároch sú obrazy sedembolestnej Panny Márie a Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Chór bol vybudovaný z kameňa. Kostol bol pôvodne filiálnym kostolom farnosti
Ostrihom - Viziváros. Prvým správcom dol Ján Hidassy, ktorý bol v rokoch 1699 - 1703 farárom farnosti mužla.

1702 Správcom kostola sa stáva Ján Beregh.

1734 Arcibiskup Imrich Eszterházy zakladá farnosť Párkány. Za správcu farnosti bol menovaný František Sághy.

1754 Arcibiskup Mikuláš Csáky povolil zriadiť jarmok na sviatok sv. Jána Krstiteľa (24. jún) s podmienkou že výnosy z jarmoku budú patriť farskému kostolu.

1766 Bola postavená dnešná veža kostola.

1878 Arcibiskup Ján Simor dal postaviť a rozšíriť kostol o bočné lode, do ktorých boli umiestnené bočné oltáre. Túto prestavbu nám potvrdzuje aj nápis nad vchodom kostola...
JOHANES CARD. SIMOR AMPLIAVIT ET RESTAURAVIT AD. 1878.

1907 Kostol bol obohatený dnešným 1 - manuálovým organom z dielne Otta Riegera v Budapešti.

1946 Na konci 2. svetovej vojny v dôsledku prudkých bojov bola vážne poškodená veža kostola. Vďaka obetavej práci a milodarov veriacich bola krátko na to renovovaná.

1960 Kostol obohatený novou Krížovou cestou.

1991 Vo svätyni kostola boli umiestnené vitráže Ducha svätého, sv. Štefana kráľa a bl. Gizely - rodičov sv. Imricha.

1994 Generálna oprava vonkajška aj vnútrajška kostola. Práce viedol Ľudovít Chmelár z Piešťan. Kostol bol vymaľovaný pod vedením Dr. Petra Čambála. Kostol je obohatený o nové liturgické zariadenie.

1996 Slávnosť požehnania obnoveného kostola spojená s oslavou 295 výročia jeho postavenia.

KOSTOLNÝ PARK

1766 V neskorobarokovo slohu postavená kalvária. Do kostolného parku bola premiestnená v roku 1977 z pôvodného miesta pri križovatke hlavnej ulice a nánanskej cesty.

1800 Ďakovný kríž.

1807 Socha Jána Nepomuckého.

Zostavil : M. Podlupsky

Strány Štúrovskej farnosti...

Komentáre

Obrázok používateľa  Hosť

Málokto vie, že Štúrovo bolo jeden čas okresom. A malo aj okresný súd. Je to budova rovno pred Vami, keď vychádzate z kostola. Vľavo bola kedysi úzka ulička, volala sa "Cédli köz" a býval tam pekár Cédli. Ešte si pamätám vôňu tej pekárne, babka tam v košíku nosila na upečenie doma vykysnutý chlieb. Bol to myslím posledný súkromník v Štúrove. Uličku aj pekáreň zbúrali, postavili tam strašnú hranatú budovu Mototechny, ale už aj tá je preč... časy sa menia.

By Hosť (bez overenia)