Gymnázium v Štúrove

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Gymnázium v Štúrove pripraví študentov z každého vyučovacieho predmetu na maturitné skúšky v úrovni A a B. V poslednom ročníku štúdia prebieha príprava na maturitné skúšky nielen na riadnych vyučovacích hodinách, ale aj na voliteľných seminároch. Na škole pôsobí vysunuté školiace centrum City & Quilds, ktoré umožňuje zložiť medzinárodne uznávanú skúšku z anglického jazyka.

Činnosť záujmových krúžkov: študenti môžu rozvíjať svoje schopnosti vo viacerých krúžkoch, ktoré sa podľa záujmu študentov každoročne menia. V tomto školskom roku boli zavedené nasledovné krúžky

Vyučovanie cudzích jazykov: anglicky jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk,jazyky vo zvýšenom počte vyučovacích hodín.

Vyučovanie informatiky: škola disponuje troma učebňami s výpočtovou technikou, v ktorých sa nachádza celkom 54 počítačov zapojených do siete, pripojených na internet. Žiaci môžu využívať služby internetu aj počas obedňajších prestávok a prázdnin bez poplatku.

Študentský život: pokiaľ rád cestuješ, rád spoznávaš nové krajiny, ich historické pamätihod-nosti, máš na škole príležitosť splniť si niektoré priania. Môžeš sa zúčastniť nielen pravidel-ného triedneho výletu, ale aj exkurzií, každoročne organizovaných návštev vianočných trhov vo Viedni, okružných ciest po Európe. Ak rád navštevuješ divadelné predstavenia, máš možnosť pravidelne si pozrieť inscenácie v divadlách v Bratislave, Nitre, Komárne, ale aj Budapešti. Tiež sa môžeš zapojiť do práce študentskej rady, zúčastniť sa študentského plesu. Aktívne sa môžeš zapojiť do športového dňa a imatrikulácie.

Družobné vzťahy: škola už niekoľko desaťročí udržuje družobné vzťahy so školami Dobó Katalin Gimnázium v Ostrihome a Zrínyi Gimnázium v Budapešti.

Čo ešte? Škola disponuje s dobre vybavenou knižnicou, ktorá slúži žiakom na rozširovanie si všeobecných i odborných vedomostí. Škola organizuje pre žiakov štvrtých ročníkov základ-ných škôl, záujemcov o štúdium v našej škole, kurzy pre úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov.

Meno školy: Gymnázium - Gimnázium Štúrovo
Adresa školy: 943 01 Štúrovo
Adyho 7
Telefón: 036/7511352
Email školy: riaditelgymn@centrum.cz

Webová adresa: Gymnázium - Štúrovo