Krasová roklina pri obci Pilisszentkereszt

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Ani nie 15 km od Štúrova pri dedine Pilisszentkereszt sa nachádza najkrajšia Roklina pohoria, Piliš - Szurdokvölgy.
Je to roklina tvaru "V", ktorú počas mnoho tisícročí vytvorila vodná erózia potoka Dera.Roklina je geologickým prierezom Dachštejnského vápenca, ktorý sa usadzoval v plytkých moriach pred 210 miliónmi rokov a tvorí 600 metrov hrubú vrstvu panónskej nížiny...

Vtedy rovná planina počas vrásnenia pred 80-90 miliónmi rokov do dnešných čias zmenila polohu a niekde nájdeme až 50 stupňový sklon vápencových masívov v ktorých občas môžeme nájsť prastaré zvyšky morských živočíchov. Na dne rokliny je voda lem veľmi málokedy, nakoľko cez zvetraní vápenec presakuje voda do hĺbky. Vďaka tomuto javu je pod roklinou malí uzavretý jaskynný systém.

Obec Pilisszentkereszt tu dala vybudovať náučný chodník s mnohými mostíkmi a lávkami cez roklinu. Je tu na tabuliach uvedené čo tu žije a rastie. Najzaujímavejšou častou je ale geologický popis na celej trase chodníka. Skaly sú farebne označené pri jednotlivých tabuliach je uvedená podrobná geologická história.

Pri dedine je ešte jedna zaujímavosť. v roku 1184 kráľ Béla III. Založil kláštor Cisterciánov, v okolí tohoto kláštora sa odohrala tragická udalosť s kráľovnou
Gertrudis.

Po príchode Turkov v rokoch 1540-1550 bol kláštor úplne zničený.
Do dnes sú zachované artefakty v múzeách a na mieste kláštora ostali len podstavce
gotických stĺpov.

Asi hodinu cesty peši je odtiaľto výhliadkový bod Dobogókő. Oplatí sa tam Zájsť.
Odtiaľto je nádherná panoráma na severnú stranu, rieku Dunaj a pohorie Börzsöny.