Ostrihomská knižnica

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Ostrihomskú knižnicu založil v rokoch 1779 - 1844 Helischer József, daroval svoju zbierku kníh mestu v roku 1844, ktorá pozostávala 2538 zväzkov viacerých máp a rukopisov. K tomu pripojil ako dar 3000 kráľovských forintov na rozvoj a údržbu knižnice...

Neskôr pribudol dar notára Kiss Mihály a ďaľší dar mešťana Lőrinczy Rezső, medzi tým sa už robili aj cielené nákupy.

Mestská rada v roku 1905 na zasadnutí rozhodla o vytvorení správy mestskej knižnice, ktorá má slúžiť verejnosti.V roku 1950 bola knižnica zoštátnená a začlenená do štátnej správy knižníc. Po reorganizácii bola slávnostne otvorená v roku 1951 na prvého mája.

Základ knižnice už netvorila pôvodná zbierka, ale centrálne prerozdeľovaná správa kníh z ostatných historických zdrojov. Ak by niekomu nebolo jasné... Zásobovanie prebiehalo konfiškáciou panského majetku a súkromných zbierok. (pozn. prekladateľa). Takto sa zbierka rozšírila v roku 1951 na 1212 zväzkov. 1952 to bolo 4421 a v roku 1961 už 15959 kníh. Medzi tým pribúdali aj novo vydané knihy.

Do novej budovy na tie časy celkom modernej, postavenej na primaciálnom ostrove sa knižnica sťahovala v roku 1967. Na rozlohe 550. metrov štvorcových bolo miesto pre 48000 zväzkov kníh. Dodnes používané oficiálne meno Babits Mihály Konyvtár dostala v roku 1971. Vtedy bola počtom 36662 kníh najväčšou na okolí. Od roku 2005 je jej oficiálne meno Helischer József Városi Könyvtár a má momentálne 99000 zväzkov kníh.

Webová stránka knižnice.

Helischer József Városi Könyvtár
2500 Esztergom Bánomi u. 8.
Pf. 106.
Tel.: 33/523-170
Fax.: 33/401-919
E-mail: olvszolg@vkesztergom.hu

eszi@vkesztergom.hu
norus@vkesztergom.hu

Ešte si dovolím odporučiť pre maďarsky aj slovensky rozumejúcich čitateľov Národný audiovizuálny archív.