Úvod - Rád Svätého Pavla Prvého Pustovníka

18.09.2008 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Rád Svätého Pavla Prvého Pustovníka (lat. Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae), skrátene Paulíni alebo menej vhodne pauláni je mníšska rehoľa (rád) založená v 13. stor. v Uhorsku.

Charakteristickým pre tento rád je nosenie bieleho habitu, ktorý im od roku 1342 povolil nosiť pápež, aby sa odlišovali od podaktorých túlavých mníchov, ktorí budili neraz pohoršenie. Heslom rádu je SOLUS CUM DEO SOLO (Byť sám len s Bohom).

Rád paulínov nie je totožný s rádom pavlánov, ktorý založil Sv. František z Pauly okolo roku 1400.

Dejiny:

V roku 1246 sa kanonik Eusébius Ostrihomský zriekol všetkého svojho majetku a so súhlasom ostrihomského arcibiskupa odchádza do okolitých kopcov žiť v jaskyni životom pustovníka. Na podnet vízie, ktorá sa mu zjavila počas rozjímania, zjednocuje pustovníkov z Uhorska a

Chorvátska a pri dnešnej dedine Kesztölc v Pilišských vrchoch zakladá kláštor sv. Kríža. Dodnes volajú toto miesto Klastrompuszta. Ruiny kláštora ostali čiastočne zachované. Za patróna a svoj príklad si zvolil sv. Pavla prvého pustovníka. V roku 1308 pápež Klement V. potvrdil pre Rád paulínov regulu sv. Augustína. Rád sa rozširoval do 15. storočia po celom svete. Vpád Turkov do Európy spustošil mnohé kláštory paulínov v Uhorsku. Obnova rádu sa začala až

po oslobodení Budína. Taktiež obdobie reformácie znamená pre rád ťažké obdobie. Obnovenie rádu je spojené so zmenou charakteru rádu z pustovnícko-kontemplatívneho na kontemplatívno-apoštolský. Aj v súvislosti s nariadením Jozefa II. v roku 1786 o zrušení rozjímavých rádov sa centrom paulínov sa stáva Poľsko. Do Poľska prišli už v roku 1382.

Vtedy im bol zverený do opatery obraz Panny Márie privezený z Ruska, pre ktorý bol vybudovaný kostol a kláštor na Jasnej Hore v Čenstochovej.

Zameranie rádu:

Cieľom Rádu Paulínov je kontemplácia (rozjímanie) Boha osamote, pastorácia v službe Cirkvi a blížnych - to znamená hlásanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí a hlavne sviatosti zmierenia.

Charakteristický pre tento rád je kult Matky Božej. Je to spojené aj s tým, že mali v správe mnoho mariánskych svätýň. Napr. na Slovensku mali v správe mariánske pútne miesto v Šaštíne a Mariánke pri Bratislave.

Súčasnosť:

Po páde komunistického režimu sa v Maďarsku obnovili len kláštory v Budapešti, Márianostre, Petőszállás a Päťkostolí (Pécs).

V súčasnosti pôsobia na Slovensku v Topoľčanoch, Trnave a Vranove nad Topľou

Vedenie rádu má sídlo v Čenstochovej. Vo svete pôsobí asi 54 paulínskych kláštorov v ktorých žije okolo 500 mníchov. Pre porovnanie - pred tureckými vpádmi žilo len na území vtedajšieho Uhorska 900 mníchov.

Zdroj: sk.wikipedia.org