Hideglelős kereszt a Sas-hegy

13.10.2010 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Cesta bola zvolená tradične autobusom smerom na Visegrád - Szentendre - budapest. Zastávka autobusu v Ostrihome je (N47 47.711 E18 44.504) otvorte si stránku http:maps.google.com a udaj v zátvorke skopírujte do vyhľadávacej časti, zobrazí sa vám kde to presne je. Zastávka kde treba vystupovať sa volá "BUBÁNATVÖLGYE" je to tu... N47 48.845 E18 48.509 Ide každú hodinu v 50 minúte, to znamená 8:50, 9:50, 10:50 atd... V autobusoch v Maďarsku je už bežný zobrazovací panel ktorý vypisuje názvy zastávok. Odtiaľto je odbočka na ľavo do lesa presne 803 metrov. treba si to naozaj pozorne všímať lebo je to len taká nenápadná diera v kroví... N47 48.833 E18 49.047 ďalej sa ide stále rovno až k miestu kde sa rozdeľuje cesta na Hideglelős kereszt a Sas-hegy tu ak chcete na Sas-hegy (Orlí vrch) musíte ísť do ľava je tam aj tabuľa ak by sa medzičasom stratila tak to je vidieť na vyšliapaných chodníkoch alebo tu... N47 48.616 E18 49.588

Značky a trasu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Pozor!!! Vrch slúžil ako kameňolom od vrcholu je strmá 200 metrová roklina až dole k ceste. Deti v žiadnom prípade nenechajte pobehovať samotné!!!

A prečo sa sem oplatí ísť? Vďaka kameňolomu výhľad nezakrývajú lesy a je tu krásna panoráma na Dunaj a dva ostrovy v diaľke na Slovenskej strane vidieť Kováčovské kopce.
Je tu aj historická zaujímavosť.

Je tu Kríž ktorí dal postaviť Nagy Mihály Ostrihomský gazda na vrchole Dlhý Vrch nad priepasť čnejúcu sa nad Dunaj Kríž dal postaviť ako vďaku že jeho rodinu nenakazila nebezpečná epidémia cholery. Pôvodný drevený kríž sa časom zničil. Na miesto tohto dal Ostrihomský biskup Simor János vyrobiť vo Viedni kovový kríž ktorí dňa 3. mája 1871 osobne vysvätil. V roku 1906 vďaka ťažbe kameňa sa skaly držiace tento kríž začali rozpadávať a a preto ho premiestnili.

Každým rokom v marci sa usporadúva púť k tomuto miestu. Meno hideglelős - (zimnicový)
Dostal preto že ľudia idúci sem počas púte sa spotili a na kopci ich marcový studený dunajský vietor prefúkal a nachladli s prechladnutím ich chytila aj horúčka a triasla ich zimnica.

Tu stál aj rímsky vojenský tábor ktorí bol postavený v druhej polovici 4. storočia. Pôdorysom bol nepravidelný trojuholník opevnený viacerými vežami a silnými hradbami. Opevnenie sa používalo ešte aj v IX.-XI. storočí.

A keresztet 1784-ben emeltette Nagy Mihály esztergomi gazda a Hosszú-hegy tetején, a Duna fölé nyúló szakadék sziklájára. Ugyanez a Nagy Mihály állította a szentgyörgymezei Hunyadi utca kőkeresztjét egy évvel korábban. Nagy a keresztet azért készítette, mert családját elkerülte a dühöngő kolera járvány. Az eredeti fakeresztet az időjárás tönretette, helyébe Simor János esztergomi érsek Bécsben vaskeresztet készíttetett, amit 1871. május 3-án szentelt fel személyesen. 1906-ban a kőbányászat miatt a sziklaorom omladozni kezdett, ezért a veszélyes sziklaormot lebontották, a keresztet beljebb helyezték.

Minden év májusában körmenet indult a kerszthez. A hideglelős nevet onnan kapta a szentgyörgymezeiektől, hogy mire a körmenet felért a hegycsúcsra, az emberek megizzadtak, és az erős Duna menti szélben megfáztak, „hideglelést” kaptak.

Itt állt egykor a Duna menti római limes magasabban fekvő katonai tábora, amely a IV. század második felében épült. A szabálytalan háromszög alakú tábort négyszögű tornyokkal erősített falak védték. Az erődítményt még a IX.-XI. században is használták.