Mestské múzeum Štúrovo

12.05.2017 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

História a popis:

Mestské múzeum Štúrovo otvorilo svoje brány pre verejnosť v máji roku 2004. Jeho zakladeľom je mesto Štúrovo. Múzeum je umiestnené v starobylej budove rodiny Franklovcov a bolo zaregistrované na Ministrestve kultúry Slovenskej republiky vo februári 2005...

Expozície: Výstava regionálnych dejín demonštruje dejiny Štúrova a jeho okolia od praveku až po súčasnosť. Najstarším a najdôležitejším náleziskom je neolitické sídlisko s mladšou lineárnou keramikou želiezovskej skupiny z mladšej doby kamennej. Je to doteraz najväčším preskúmaným neolitickým sídliskom v celej Karpatskej kotline.

Národopisná výstava ponúka nahliadnutie do ľudovej kultúry Štúrova a jeho okolia, čím poskytuje náhľad do dávnej minulosti. Vystavené kroje a úžitkové predmety zobrazujú spôsob života a hospodárske zvyklosti tunajších ľudí. Galéria osobností dáva priestor pre duchovné dedičstvo tých, ktorí svojimi skutkami alebo životnými dielami preslávili toto mesto.

Kontaktné údaje: ul. Pri colnici 2 943 01 Štúrovo Telefón: +421 36 752 40 02

Komentáre

Obrázok používateľa  Hosť

Keď prídete do Štúrova, na križovatke do Levíc je teraz veľká jama. Kedysi tam stála škrobáreň, jedna z najstarších v Európe, ktorú v roku 1842 založila rodina Franklovcov. Starý pán József Frankl ju viedol až do roku 1945, keď bez stopy zmizol v niektorom koncentračnom tábore. Mal dcéru Máriu, ktorú si zobral za ženu György Angelus. Po vojne viedol závod on. Potom prišlo znárodnenie, ale našťastie sa Angelusovcom podarilo ujsť za hranice. Mnohé ich rodinné dokumenty boli schované u nás doma, dostali sa k nim až v sedemdesiatych rokoch (aj to v Maďarsku, domov sa vrátiť nemohli). Starý pán Angelus, už vyše sedemdesiatročný Ďuri bácsi sa vrátil na návštevu po revolúcii z Kanady, sprevádzal som ho vtedy po Štúrove a okolí ja. Teta Mária už nežila, ale boli sme sa pozrieť aj v dome svokrovcov - kde je teraz múzeum.

By Hosť (bez overenia)