Základná umelecká škola Ferencza Liszta

Obrázok používateľa Willant

MASTERCLASS - Spevácke kurzy

15. - 23. august 2009

Organizátorom kurzov je Základná umelecká škola F. Liszta v Štúrove.
Spoluorganizátorom je komorný zbor STILLA PECTUS.
Podrobné informácie...

Názov školy: Základná umelecká škola Ferenca Liszta
Adresa školy: Komenského č. 2
Telefónne číslo: 036 75 11 130
Faxové číslo: 036 752 06 41
Internetová adresa:
E-mailová adresa: zusfliszta@stonline.sk
Zriaďovateľ: mesto Štúrovo

Zoznam učiteľov a ich aprobácia:

Hudobný odbor:

Pappová Katarína – husle

Mgr. Karla Czímerová – spev

Baranovics Andrea – akordeón, klavír

Mgr. art. Cucor Roland – organ, klavír,hudobná náuka

Danišová Alica – husle

Ganzerová Alžbeta – violončelo

Góra Zoltán – harfa, zobcová flauta, keyboard

Gyarmatiová Zuzana – klavír, keyboard

Janošovičová Erika – husle

Kurina Jozef – klavír, priečna flauta, zobcová flauta, kyeboard

Mgr. Molnárová Yveta – hudobná náuka, klavír

Pásztor Ján – gitara

Sotkovszky Lajos – spev

Takács Bálint – bicie nástroje

Miloš Zsibrita – gitara

Járková Dagmar – klavír

Viziová Gabriela – hudobná náuka, zobcová flauta, altová flauta, trúbka

Výtvarný odbor:

Mgr. Kaplánová Anna – výtvarná výchova

Mgr. Danuša Vargová – výtvarná výchova

Mgr. Góra Katalin – výtvarná výchova

Tanečný odbor:

Mgr. Andrea Zalabová – pohybová výchova

Literárno-dramatický odbor:

Mgr. Jolán Batta – dramatické oddelenie

Mgr. Anita Pereszlényi – slovesné oddelenie