Pamätihodnosti a pamätné miesta

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

BUDOVY:
Kino DANUBIUS Štúrovo, Hlavná 6 Mesto Kino Danúbius

Mestská galéria Štúrovo, Hlavná 6 Mesto MsKS

Predajňa PROTEX Štúrovo, Hlavná 8 Mesto B.P. m.p. Štúrovo

Knihkupectvo Bestseller z r. 1925 Štúrovo, Hlavná č. 13 Somloová Priska, Jilemnického 11, Šahy

Centrum voľného času – (bývalá synagóga) Štúrovo Hlavná 32 Mesto Centrum voľného času

VÚB Štúrovo, Hlavná 2 VÚB a.s.,Mlynské nivy 1, Bratislava VÚB a.s. Bratislava

Budova MsKS – (bývalý Katolikus legényegylet) Štúrovo, Hasičská 25 Mesto MsKS

Budova konfekčnej výroby PLASTED – bývalý okresný súd Štúrovo, nám. Sv. Imricha 8 Plasted spol. s.r.o., Dvorská cesta 8 Nové Zámky Plasted spol. s.r.o., Dvorská cesta 8 Nové Zámky

Budova školy – architektonická pamiatka Štúrovo, Komenského 99 Špeciálna základná škola Štúrovo Špeciálna základná škola Štúrovo

CINTORÍNY:

Vojenský cintorín príslušníkov ČA, Padlých v II. sv. vojne Štúrovo, Sv. Štefana Mesto TSM m.p. Štúrovo

Starý občiansky cintorín Štúrovo, Sv. Štefana Mesto TSM m.p. Štúrovo

Židovský cintorín Štúrovo, Sv. Štefana Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Kozia 21, Bratislava

PARKY:

Pamätný park s pomníkmi Štúrovo, nám. Slobody Mesto TSM m.p. Štúrovo

Park mieru Štúrovo, areál vedľa Polikliniky KAPPA Štúrovo Kapa a.s. Štúrovo

HISTORICKÉ A UŠĽACHTILE STROMY:

Pagaštan konský ,stromoradie 11 ks Predmostie Mesto TSM m.p. Štúrovo

Platany javorolisté, 9 ks v aleji Štúrovo, Hlavná ulica. Mesto TSM m.p. Štúrovo

Tis obyčajný Štúrovo, Komenského 18, nádvorie TSM Mesto TSM m.p. Štúrovo

PAMATNÉ TABULE A SOCHY:

Pamätné tabule Štúrovo, Hlavná ul. zriaďovateľ Zriaďovateľ

Socha – „Mladá rodina“ , Zváraná meď Štúrovo, pri kruhovom objazde Mesto Štúrovo Mesto Štúrovo

Socha – „Matka s dieťaťom“ pred budovou Polikliniky Štúrovo, Jesenského 85 Poliklinika Poliklinika

PAMATIHODNOSTI SVATÝCH:

Rímsko – kat. kostol Sv. Imricha Štúrovo, nám. Sv. Imricha 8 Rímsko – katolický farský úrad Rímsko – katolický farský úrad

Prícestný kríž Smer Kamenica nad Hronom Zriadil: Uhlár György 1850 Mesto Štúrovo

Prícestný kríž Smer Nána Mészáros András a manž. Rozália Mesto Štúrovo

Prícestný kríž Smer ul. Komenského Podľa poslednej vôle neb. Manžela Jánosa Szekéra Dala postaviť vdova v r. 1883

Prícestná socha sv. Jána Nepomuckého Pri kostole Ríms. kat. farský úrad Ríms. kat. farský úrad

Kalvária neskorobaroková Pri kostole Rímsk.kat.farský úrad Rímsk.kat. farský úrad