Človek a príroda

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Őrség : oblasť svojráznej atmosféry, ktorú sotva možno prirovnať k iným krajom. V juhozápadnom kúte župy Vaš sa medzi ihličnatými a bukovými lesmi kľukatia cesty, vzájomne sa striedajú vrchy a údolia, potoky zurčia na zelenajúcich sa lúkach a medzi stromami sa miestami mihnú úzke pásy políčok. Sem-tam sa vynoria skupiny domov a iba z dopravných značiek sa dozvedáme, že sme v obciach. Bývalí obyvatelia tu chránili hranice.

Z vrchov pozorovali nepriateľa a navzájom sa upozorňovali dymom ohňov. Takto vznikli a dodnes sa aj zachovali tzv. "szeres" lokality. Úzkostlivo ochraňovaným klenotom Őrségskej chránenej oblasti je Pityerszer v Szalafő.

Atmosféru zašlých čias pripomínajú maličké okná domu chocholovitého tvaru, dvor obkolesený hospodárskymi budovami a objekt, postavený z drevených trámov bez použitia jediného železného klinca.

V Körmende sa nachádza aj jeden z najkrajších kaštieľov Zadunajska. Priečelie tohto bývalého kaštieľa Batthyányovcov stredovekého pôvodu so štyrmi okrúhlymi rožnými vežami je klasi­cistického slohu, avšak nesie i stopy baroku. Počas reštauračných prác sa na povrch dostali strelnice zo 16. storočia a viac ako storočné priečelné maľby architektonického charakteru.

Žitný ostrov (Szigetköz), územie svojráznej krásy na severnom okraji hraníc medzi Győrom a Mosonmagyaróvárom, ohraničujú ramená Mošonského a Starého Dunaja. Kedysi celý ostrov pretínali ramená Dunaja, väčšie či menšie potoky a vodné prúdy. Na tomto dosť uzavretom ostrove žili zlatokopi a rybári.

Takmer každá obec vznikala na osamelom ostrovčeku. Vďaka regulácii dnes ostrov pretí­najú cesty. Mnohí vyhľadávajú centrum rybár­skeho života Žitného ostrova, Ásványráró, alebo Lipót, známy svojím termálnym kúpaliskom. Hédervár láka hostí historickými pamiat­kami. Na okraji tejto obce stojí v strede obrovského chráneného parku kaštieľ stredove­kého pôvodu. O tisícročnom dube pred gotic­kou kaplnkou z 15. storočia hovorí ľudové ústne podanie, že na jeho kmeni možno objavil i stopy ohlodávky, ktorou svojho času náčelník kmeňového zväzu Árpád k nemu priviazal koňa. Ostatne dub je "len" 700-ročný.

Mosonmagyaróvár je západnou bránou Žitného ostrova. Je typickým mestom na vode: v centre sa kľukatí rieka Lajta, roz­padajúca sa na niekoľko ramien, aby sa čochvíľa spojila s blízkym Mošonským Duna­jom. Rieky tu pretína sedemnásť väčších či menších mostov. Popri historických pamiat­kach hrad, barokové a klasicistické domy, kostol stredovekého pôvodu. Mesto ponúka možnosti v prvom rade vodných športov.

Prostredníctvom jazdeckej školy sa milovníci jazdy na koňoch môžu vydať do čarovného sveta Žitného ostrova.

Malebné kamenné korytá, romantické údolia, divočina, hradné ruiny, prekrásna panoráma, bohatý svet rastlín a zvierat, chránené územia, liečivé vody, pramene, zaujímavé ľudové zvyky zaujímavý, zvláštny svet je Bakony. Na jednom z najvyšších bodov Bakonského lesa, na širokej náhornej plošine leží Zirc. Tunajšie opátstvo cisterciánov dal založiť v roku 1182 král Belo III., ktorý prostredníctvom svojich manželiek udržiaval dobré styky s francúzskym dvorom. Bývalé opátstvo dnes pripomína už iba obrovská hlavica stĺpa. Pozornosť si však zasluhuje i barokový kostol nemalých roz­merov a pripájajúca sa k nemu budova opátstva, ktorá je domovom knižnice historic­kého významu s najbohatšou zbierkou knižných diel na maďarskom vidieku.

Svetoznámou lokalitou južného Bakonyu je Herend. Jeho meno preslávila manufaktúra na výrobu porcelánu založená v roku 1826. V tejto dnešnej továrni vyrábajú iba ručne maľované nádoby, ozdobné predmety a sochy. V múzeu, zriadenom v jednej z budov továrne, môžeme získať prehľad o jednotlivých obdobiach výroby herendského porcelánu.