Dôležité telefónne čísla a adresy v Maďarsku

06.05.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Doprava

Železničná stanica MÁV
Esztergom, Bem tér TEL.: +36(33)413-402

Autobusová stanica Vértes Volán
Esztergom, Simor János u. 16. TEL. (MENETREND INFORMÁCIÓ): +36(33)511-720

Maďarská Lodná Doprav MAHART
Esztergom, Nagy-Duna sétány TEL.: +36(33)413-531

Pošta

Magyar Posta Zrt.
Esztergom, Arany J. u. 2. TEL.: +36(33)313-340

Esztergom,
Budai Nagy A. u. 2
Tel: +36(33)404-120

Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 55. TEL.:+36(33)319-251

Mestský Úrad

Esztergom, Széchenyi tér 1. TEL.: +36(33)542-000

Polícia

TIESŇOVÉ VOLANIE:
107 Policajný Zbor- Ostrihom Esztergom, Kiss János u. 27. TEL.: +36(33)510-240

Záchranná Služba

TIESŇOVÉ VOLANIE: 104

Požiarny zbor
TIESŇOVÉ VOLANIE: 105 Veliteľstvo požiarneho zboru Esztergom, Baross Gábor u. 30.

Autoklub

TIESŇOVÉ VOLANIE: 188

Nemocnica Vaszary Kolos

Esztergom,
Petőfi Sándor u. 26-28.
TEL.: +36(33)542-300

Pohotovostná lekárska služba

Esztergom, Babits Mihály u. 1 TEL.:+36(33)401-895

Lekárne

Lekáreň Bánomi Piros
Esztergom, Körösy u. 7. TEL.: +36(33)416-502

Lekáreň Kerschbaumayer
Esztergom, Kossuth L. u 41. TEL.: +36(33)509-170

Lekáreň Kertvárosi
Esztergom-Kertváros, Damjanich
u. 71.
TEL.: +36(33)435-396

Lekáreň Kolos
Esztergom, Petőfi S. u. 30. TEL.: +36(33)523-010

Lekáreň Szent Anna
Esztergom, Terézia u. 25. TEL.: +36(33)411-184

Lekáreň Szent István Pharma
Esztergom, Madách tér 1. TEL.:+36(33)311-680