Historické pamiatky mesta Ostrihom

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Mesto Ostrihom a jeho okolie má nespočet historických pamiatok, prekladať a vymenovať ich by bola obrovská práca a asi záujem o danú tematiku minimálny.
Prikladám ako prílohu oficiálny dokument Pamiatkového úradu Maďarskej republiky.
Tu sú v zozname všetky pamiatky župy Komárom - Esztergom v prípade záujmu o konkrétnu pamätihodnosť vám rád pomôžem.
Zoznam nie je preložený, je v Maďarčine.