Turisticko - informačná stránka Štúrova

18.07.2013 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant
Nové logo stránky www.sturovo.com

Vážení návštevníci, ako ste si určite všimli tento web je viacjazyčný, píšu sa tu články po slovensky a aj maďarsky. Dôvodov je niekoľko. Žijem a tvorím web v takom regióne, kde sa plynule hovorí oboma jazykmi a vďaka Schengenskej dohode sú tieto hranice už len symbolické. Počas mojich cezhraničných potuliek prírodou, obcami a miestami som zistil, že hranice sa ani jednoznačne nedajú stanoviť, je to len byrokratický vynález obmedzujúci slobodu človeka. V pohoriach Pilišu nájdete živú kultúru a zvyky Slovákov. Udržujú si svoje tradície. Rozprávajú sa a píšu v rodnom jazyku. Pomenúvajú si ulice a námestia tak, ako im to je srdcu blízke. Ďaľším príkladom je zase naše mesto Štúrovo, kde je zase živá kultúra a jazyk Maďarov. Pozrime sa ale aj do skrytých kútov k susedom. Krčma u ŠVEJKA v dedine Pilisszentlélek, slovenská škola v Piliszentlászló. Babička, správkyňa slovenského ľudového domu v ďalšej dedinke, s ktorou som sa rozprával, hovorila po 43. rokoch manželstva s Maďarom plynulým hornonitrianskym nárečím. Počuť tu slovenskú hádku pri pive v zadymenej dedinskej krčmičke. A nakoniec názvy obchodov a mestských úradov v obciach Pilišu po slovensky. Príkladov sa nájde mnoho, nestačili by ani tri celé stránky. Z tohto dôvodu som web nerozdelil maličkými vlajočkami ako býva zvykom. Píšte si sem ako len chcete, buďte len slušní a tolerantní k odlišným kultúram a názorom a my vás tu na stránke žiadnymi hranicami obmedzovať nebudeme.

Tisztelt látogató, Amint látod te is ez a oldal kétnyelvű, szlovák és magyar cikkek találhatóak vegyesen rajta. Ennek több oka is van. Olyan helyen élek és írok ahol mind két nyelvet beszélik, a schengeni egyezmény után már úgyis csak szimbolikus határok maradtak és minden határ csak egy bürokratikus találmány ami korlátozza az emberi szabadságot. Barangolásaim során rájöttem, hogy nyelvi és kulturális határokat egyértelműen nem is lehet szabni. A Pilisben élő szlovákok őrzik a mai napig a nyelvüket és őseik kultúráját, ugyanúgy mint az itt élő magyarok, Párkányban. Mindkét nemzet használja a saját nyelvét függetlenül a határoktól. Itt megnevezik az utcáikat a Duna túloldalán a meg falu kiskocsmáját Svejk-ről nevezik el. Ápolják a nyelvüket és az őseiktől örökölt hagyományaikat. Itt magyarul beszélnek a Pilisben meg szlovákul vitáznak a füstös kocsmában. Aki nyitott szemmel jár az a Duna mindkét oldalán meglátja a kétnyelvű hivatalos táblákat is. Felsorolni sem lehetne a sok példát, ezért itt nem találsz kis zászlócskákat mint ahogy más weboldalon szokott lenni. Írj ahogy jónak látod! Légy illedelmes és tiszteld a másik embert és kultúráját és mi semilyen határokkal nem korlátozunk téged. V niektorých článkoch boli použité informácie s písomným povolením :

www.pestmegye.hu

PEST COUNTY GOVERNMENT TOURIST AUTHORITY MR. BÉLA DÉNES BUDAI BA, BSC ,BL, MBA DIRECTOR H-1054 BUDAPEST, STEINDL IMRE U. 12.
www.cartographia.hu

Mapy na stránke sú používané s písomným súhlasom firmy
Turistika Štúrova a okolia, poznávanie krás prírody južného Slovenska blízkych hôr a lesov v Maďarsku. Potulky a treking v pohoriach Burda, Pilis a Börzsöny v Maďarsku. Turistické trasy, mapy a plány s podrobnými popismi. Prírodné a historické zaujímavosti južného regiónu Slovensko-Maďarského pohraničia. Fotoreportáže a fotografie. Turisztika Párkány és Esztergom környékén.Turista utak a Burda, Pilis és Börzsöny hegységben, térképekkel, fotókkal es részletes leírásokkal.


Tourist and Information page of the town of Sturovo. Tourism in Sturovo and its surroundings - discovering of the beauties of nature of southern Slovakia and of nearby mountains and forests in Hungary. Wandering and trekking in the mountains of Burda Pilis and Börzsöny in Hungary. Tourist routes, maps and plans with detailed descriptions. Natural and historic items of interest in the southern region of the slovak-Hungarian border. Photoreports and photographs. Home page http://www.sturovo.com My photogalery http://www.sturovo.com/fotoforum Touristische Informationsseite der Stadt Stúrovo. Touristik in Štúrovo und Umgebung - entdecken der umliegenden Wälder und Berge. Wandertouren in Ungarn in Gebirgen Burda, Pilis und Börzsöny. Wanderrouten, Karten und detailierte Beschreibungen. Historische Sehenswürdigkeiten und Landschaften des Slowakisch - Ungarischen Grenzgebietes. Fotoreportagen und Bilder. Site touristique de la ville de Štúrovo. Activités touristiques a Štúrovo et aux alentours de la ville - beautés naturelles de la Slovaquie du Sud et des montagnes et forets voisins de Hongrie. Flaneries et trekking dans les montagnes de Pilis et de Börzsöny en Hongrie. Itinéraires touristiques, cartes et plans avec des informations détaillées. Curiosités naturelles et historiques dans la région au Sud de la Slovaquie et dans les régions frontalieres hongroises. Reportages-photos et photographies.