EUZÉBIUS ( ÖZSÉB) - Zakladateľ rádu Pavlínov

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Blahoslavený Euzébius, zakladateľ jediného rádu na území Maďarska sa narodil okolo 1200 vo vtedajšom hlavnom meste Maďarska, Ostrihome. Kronikári sa o rodičoch nezmieňujú. Pravdepodobne pochádzal zo šľachtickej rodiny.

Škola založená svätým Štefanom v roku 1028 mu dala dôkladnú svetskú aj cirkevnú výchovu.
Knižnice, knihy a sväté písmo pútalo viac jeho pozornosť, ako detské hračky a nečinná zábava.
Očividne obľuboval samotu, obklopený knihami, zahĺbený do svojich myšlienok. Vidiac usilovnosť a
vedomosti mladého študenta ho ostrihomský főkáptalan po úspešnom ukončení štúdia povýšil do
funkcie kanoníka. V roku 1246 sa Özséb zriekol všetkého svojho majetku a so súhlasom
ostrihomského arcibiskupa odchádzal do okolitých kopcov žiť jaskynným životom pustovníka.
Na podnet vízie, ktorá sa mu zjavila počas rozjímania ,zjednocuje pustovníkov z okolitých hôr
a pri dnešnej dedine Kesztölc - Klastrompuszta zakladá kláštor. Dodnes volajú toto miesto Klastrompuszta. Ruiny kláštora ostali čiastočne zachované. Za patróna a svoj príklad si zvolil pustovníka Pavla. V roku 1308 pápež vydáva povoľovaciu regulu pre mníšsky rádu pavlínov.
Od roku 1342 im pápež povoľuje nosiť biely (sutanu, habit, plášť ), aby sa rozlišovali od podaktorých túlavých mníchov, budiac neraz pohoršenie.

pozn. prekl. - rád pavlínov nie je totožný s rádom pavlánov, ktorý založil Sv. František z Pauly okolo 1400

Rád sa rozširoval do 15. storočia po celom svete. Vpád Turkov do Európy spustošil mnohé kláštory pavlínov v Maďarsku. Obnova rádu sa začala len po oslobodení Budína. Rozmach rádu zastavilo nariadenie Jozefa II. v roku 1786 o zrušení rozjímaných rádov. Malá komunita pavlínov sa zachovala v Poľsku. Po páde komunistického režimu sa v Maďarsku obnovili len kláštory v Budapešti, Márianostre, Petőszállás a meste Pécs.

Pred tureckou inváziou. žilo len na území vtedajšieho Maďarska 900 mníchov.
Momentálne funguje na svete 54 pavlínskych kláštorov v ktorích žije 400 mníchov.