Odhalenie pomníka Parkanskej bitky

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

25. októbra 2008 spomína naše mesto slávnostným odhalením sochy Jána Sobieskeho na víťaznú bitku pri Parkane, ktorá bola pred 325 rokmi. Poďme načrieť do prameňov histórie čo sa vlastne vtedy odohralo.

Emlékünnepség a párkányi csata 325-dik évfordulója alkalmából

A párkányi csata 325. évfordulójának emlékünnepségére kerül sor 2008. október 24-én és 25-én, melynek keretében konferencián és kiállításmegnyitón is részt vehetnek az érdeklődők. Az ünnepség fénypontja a párkányi csata emlékművének felavatása lesz. Letölthető a rendezvény meghívója INNÉT...


Turkom sa v roku 1543 podarilo dobyť a obsadiť Višegrád, Ostrihom a parkanské pevnosti. Veliteľom osady Parkan sa stal janičiar Rustem paša, túto udalosť pripomína kamenná tabula v múre na brehu Dunaja, na dnešnom mieste Erzsébet park pod bazilikou. Za čias Turkov to boli ochranné hradby mesta.

Zároveň obsadili aj mesto Kakath. Pre strategický význam tohto miesta Turci vybudovali západnejšie od zničeného Kakathu silné predmostie. V liste arcibiskupa Pavla Váradyho (1526-1549) sa píše o "novej pevnosti (castellum), ktorá má byť postavená oproti Ostrihomu". Ako asi pevnosť vyzerala sa môžeme dozvedieť zo zápiskov chýrneho osmanského cestovateľa Evliu Čelebiho.

(Evliya Çelebi, vlastným menom Mehmed Zilli ben Derviš Mehmed
(* 1611 – † 1682) bol turecký cestovateľ a spisovateľ.)

Spisovateľ nám píše: "Oproti Ostrihomského hradu na plochej lúke, stojí hrad štvorcového pôdorysu, je to drsná a pevná plotová palanka a silná pevnôstka s terasovito naplnenými múrmi. Na troch stranách je obohnaná kanálmi a z východnej strany je rieka Dunaj."

Túto pevnosť nazvali Dsigerdelen parkan, čo asi v preklade znamená pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa. od 16. storočia udržovali 200 člennú armádu, pre porovnanie v Ostrihome bolo okolo 1100 vojakov. Na tomto mieste vládli Turci až do roku 1683.

Už počas neúspešného útoku na Viedeň 12. septembra 1683 pomáhali vojská poľského kráľa Jána Sobieskeho poraziť Turkov. Ich ďalším cieľom bolo oslobodenie Parkanu a Ostrihomu. Vojská sa utáborili neďaleko Parkanu 7. októbra 1683. Na obranu Ostrihomu bol privolaný Ostrihomský paša Kara Mustafa a 8000 vojakov. Útok sa začal o dva dni neskôr 9 októbra. Turecká armáda dúfala v pomoc Kuruckého kráľa Imricha Thökölyho, ale on porušil dohodu vidiac jednoznačnú prevahu kresťanských vojsk. Vojsko pod vedením Karola Lotrinského porazila turecké vojská pri parkane a neskôr aj v Ostrihome. Týmto sa začala historická etapa oslobodenia Európy spod tureckého jarma.

(Po úspešnej bitke nad Turkami o Belehrad 14. júla 1456 rímsky pápež Kalist III. nariadil vo všetkých kresťanských kostoloch po celom Uhorsku obedňajšie zvonenie a tento zvyk sa odvtedy zachoval až dodnes.)

Ako preddavok vám prinášame fotografie montáže sochy, ktorá bola dňa 22.10.2008 a tiež fotografie zo slávnosti.