Kultúrne akcie mesta Štúrova

Obrázok používateľa Willant

Autor článku: Ladislav Bakša

Pešia zóna je výsledkom celkovej prestavby centrálnej mestskej zóny v úseku hlavného komunikačného ťahu centra mesta – Hlavnej ulice. Prestavbou bola likvidovaná podvojná štátna cesta vedúca po jej obvode, vyúsťujúca v blízkosti dunajského nábrežia v celkovej dĺžke asi 300 m a nahradená novou náročne pojatou pešou komunikáciou, ktorá dovoľuje aj prístup pre zásobovanie...

Celý urbanistický priestor bol rozdelený do troch etáp z čoho prvá etapa obsahuje hlavnú časť pešej zóny. Druhá časť predstavuje úsek medzi prvou časťou a dunajským nábrežím. Tretia etapa - pešia zóna po nábreží rieky Dunaja sa v najbližšom čase pripravuje do realizácie. Celým urbanistickým riešením bola preorganizovaná základná štruktúra centra mesta vrátane mobilnej a statickej dopravy. Uvoľnili sa plochy v strednej časti medzi komunikáciami, pôvodne slúžiace na parkovanie a súčasne sa vytvorili súbežne nové odstavné parkoviská pre osobné automobily v pohodlnej pešej dostupnosti do centra mesta. Tak sa stal celý priestor mimoriadne atraktívnym tak pre domácich ako aj pre návštevníkov mesta. Celá centrálna mestská zóna sa stala vďaka blízkosti nového mosta Márie Valérie atraktívnou aj pre návštevníkov z maďarského Ostrihomu.

Kultúrne akcie na pešej zóne.

Podrobnosti a plagáty sú v na konci stránky ako prílohy.

Pravidelné akcie v Štúrove.

Termíny uskutočnenia sa budú pribežne dopĺňať, akonáhle budú k dispozícii.

Balassi Bálint Kulturális Napok - 11. marca 2009
Majáles - 30.4.2009 (Hlavné námestie)
Hudobné leto 2009 - 4. júl 2009
Pivný festival -
Jesenné dni mesta
Beh mosta Márie Valérie - 26. septembra 2009
Podunajský folklórny festival - 7. júna 2009 (Gbelce)
Hudobné dni mesta - 2 - 3. októbra 2009
Jarmok Šimona a Júdu - 9. – 11. októbra 2009
Vianočné trhy - ?
Diskotéka na hlavnom námestí každý týždeň
AquaPhone - 6. júna 2009.
Noc múzeí - Múzeumok ejszakája - 20. júna 2009

MASTERCLASS - Spevácke kurzy

15. - 23. august 2009

Organizátorom kurzov je Základná umelecká škola F. Liszta v Štúrove.
Spoluorganizátorom je komorný zbor STILLA PECTUS.
Podrobné informácie...