Mit írtak városunkról 63 évvel ezelott 1951-ben

20.12.2014 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Párkány a szocialista fejlődés útján Új szó cikk 1951.

Szlovákia városai a felszabadulás óta változtatják arculatokat. Az elmaradottságból, a tespedésból a munka ütemét visszatükröző élő városokká válnak. Ha figyeljük a városok fejlődését a szocializmus útján, hatalmas fejlődést látunk. Dél Szlovákia városaiban azonban ez a fejlődés sokkal lassúbb ütemű, mint másutt. Ennek okát az elmúlt évek burasoa nacionalizmusa mérgező befolyásának tulajdoníthatjuk. Nézzük példáid Párkány városát, milyen fejlődést mutat az utóbbi években.

A fejlődés megindulása tulajdonképpen három évvel ezelőtt kezdődött. Az első évben csali szépészeti szempontból igyekeztek a város külsejét megjavítani. Párkány közepén egy régi, valóságos szemétdomb helyén szép, parkírozott teret találunk, amelynek virágai ötágú csillag formájában vannak ültetve. Nem messze ettől a, parktól modern fürdőház épül, amelynek építkezése rövidesen befejeződik. Kutatófúrások nyomán 106 méter mély artézi kutat fúrtak, amelynek vize 40 fok meleg és percenként 400 liter vizet ad. A fürdőben egy nagy közös medence és 10 kád áll majd a dolgozók rendelkezésére. Meg kell jegyezni, hogy ezt az építkezést az ötéves terven kívül mint rendkívüli tervet teljesítik, ami azt jelenti, hogy az anyagot és a munkát a város lakossága adja. További fontos építkezése a városnak egy hatalmas méretű tejfeldolgozó üzem, a legkorszerűbb technikai felszereléssel. Ilyen berendezésű tejfeldolgozó üzem 8 készül egész Szlovákiában.

Nagy faiskolát is létesítenek, mely 200 ezer fára van tervezve. Eddig már 8000 fát el is ültettek. Új autóbuszjáratokat állítottak be a környező városok és falvak könnyebb elérésre, amit a dolgozók nagy örömmel fogadtak. Új orvosi rendelő legmodernebb felszereléssel áll a dolgozók rendelkezésére, ahol éjjelnappal szolgálatot tart az egészségügyi személyzet. A Párt járási és városi bizottsága mindent megtesz, hogy a gyermekjóléti Intézményeket mielőbb kiépítse. Május 20án avatnak egy gyönyörű gyermekjátszóteret, amelyet legnagyobb részben brigádmunkával építettek. A város büszkén dicsekedhet napközi otthonával, amelynek épületét a város szívében, egy 'volt építész minden kényelemmel és fényűzéssel eredetileg magának építette" Mikor belépünk a napközi otthonba, megkap a tündöklő tisztaság. A parkett olyan, — amint mondani szokták, — hogy gyúródeszkának lehetne használni. A gyermekek reggeltől estig itt tartózkodnak; jő kosztot kapnak, amelynek feltételeit biztosítva látjuk a minden jótól roskadozó éléskamrában. A szép foglalkoztató termeken kívül hálószoba la van, ahol heverők vannak, itt a gyermekek ebéd után pihennek, alszanak.

A felszabadulás napjának évfordulóján örömmel vett részt a város lakossága a csecsemőotthon avatásán. Mindenki úgy érezte, hogy ez az avatás saját legszemélyíbb ügye: hogy segíteni kell abban, hogy ez a bölcsőde minél szebb, minél egészségesebb legyen és minél jobban megfeleljen azoknak a követelményeknek, amelyeket a dolgozó anyák a bölcsődétől várnak. Az ünnepség délelőtt 11 órakor vette kezdetét. Részt vettek rajta a közigazgatás vezetői, akiknek minden ténykedése azt igazolja, hogy a párkányi bölcsőde a legszeretettebb intézményük és hogy mindnyájan szívükön hordják sorsát. Minden igyekezetükkel és gondoskodásukkal arra törekednek, hogy a bölcsőde dolgozói megállják a helyüket és a bölcsőde rendelkezzék azokkal az eszközökkel, amelyek a gyermekek zavartalan jólétét biztosítják. A bölcsőde egy dús növényzetű, gyönyörű parkban fekszik. Virágzó orgonabokrok, lila akácok, nárciszok ontják itt illatukat. Az épület maga egy volt urasági lakás. Ahogy belépünk a házba, mosolygós arcok fogadnak. Tisztaság, napfény, ragyogó linóleumpadló, apró új bútorok, játékok, kényelmes, tiszta ágyacskák. ebédlő, izolált betegszoba, minden kényelemmel ellátott fürdőszoba és konyha várja az épület kis lakóit. . Az ünnepséget a Munka dala vezette be. Azután az Akció Bizottság elnöke szólt az anyákhoz és a csecsemőotthon vezetőihez és méltatta a csecsemőotthon jelentőségét. Beszélt még ez ünnepi alkalomból Zimmermann elvtársnő, a Csehszlovákiai Nőszövetség kiküldötte és a nyitrai Kerületi Nőszövetség kiküldötte.

A Vöröskereszt vezetője ünnepélyesen védnökséget vállalt a csecsemőotthon felett. A megnyitó ünnep legkedvesebb jelenete volt, amikor az anyák átadták a gyermekeket az ápolónőknek, akik ígéretet tettek, hogy a beléjük helyezett bizalomnak eleget fognak tenni és a gyermekekre úgy fognak vigyázni, mint szemük fényére. A gyermekek percek alatt otthonosan ugrándoztak ágyacskájukban. Ezzel az aktussal ismét megvalósult egy intézmény, amely egyrészt a dolgozók gyermekeinek egészséges. nyugodt fejlődését biztosítja, másrészt a* anyáknak megadja a lehetőséget, hogy nyugodtan bekapcsolódjanak szocialista építésünk munkájába. Végül még meg kell emlékeznünk a párkányi Csehszlovákiai Nőszövetség tagjainak kitűnő munkájáról, akik minden brigádmunkában élen járnak és akik gondoskodással és szeretettel gyorsították a most felavatott csecsemőotthon megszervezését Többek között a gyermekek részére a fehérneműt és ágyneműt a Csehszlovákiai Nőszövetség tagja varrták.

Turi Mária. Uj Szó, 1951. május 11. (4. évfolyam, 102-126.szám) 5. oldal.

Kategórie článkov: