Humanitné združenie Ľudské srdce

12.05.2017 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

V roku 1995, sme založili združenie a rozhodli sa na základe registrácie MV SR pod číslom VUS/1-900/90-10038 vytvoriť optimálne podmienky na poskytovanie sociálnych služieb cieľovej skupine starých občanov, ktorí z rôznych dôvodov požiadali o našu pomoc a tak sa stali našimi obyvateľmi. Za toto obdobie sme im vytvorili nový domov a poskytovali všestrannú pomoc. S odstupom času sa zamýšľame nad tým čo všetko sa nám podarilo dosiahnuť za jedno desaťročie. Začiatky boli veľmi ťažké, budovať prostredie, vypracovať plány a postupy v práci. Vytvoriť pracovný kolektív, ktorý sa rozhodol pracovať pre ľudí odkázaných na pomoc druhých. Rozšírili sme kapacitu zo 7 obyvateľov na 40. Rozhodli sme sa na základe zistených skutočností skvalitniť a skombinovať služby v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, poskytovať aj pomoc dôchodcom z domácností v spoločnom stravovaní. Okrem základných služieb bývania, stravovania a zaopatrenia sme obyvateľom nášho zariadenia vytvorili aj útulný a spokojný domov. Nesklamali sme. „Ľudské srdce“ bije ďalej, ponúka pomoc tým, ktorí ju tak veľmi potrebujú. Aj keď im celkom nenahradíme ich vlastný domov, dávame im istotu, lásku, teplo ľudských dlaní, ktoré je súčasťou ľudského srdca. Činnosť DD a DSS Registrácia: MV SR dňa 2.11.1994 pod číslom VUS/1-900/90-10038, v súlade so zákonom 83/1990 Zb. Charakter zariadenia: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Registrácia: KÚ v Nitre zo dňa 01.07.1999 pod číslom 1/99 v zmysle zákona č. 195/1998 Zb. DSS 25.11.2002 s účinnosťou od 01.01.2003 Spoločné stravovanie KÚ v Nitre zo dňa 01.09.2001 v zmysle zákona č. 195/1998 Zb. Štatutárny zástupca: Marta Frániková Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Humanitné združenie "Ľudské srdce" Adresa: Lipová 4, 943 01 Štúrovo e-mail: ludske.srdce@stonline.sk Tel.: +421 36 7511294 Fax: +421 36 7511294