Pilis, Visegrádske pohorie a Szentendrejský ostrov

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Severne od Budapešti sa pred návštevníkom otvára úchvatná panoráma hôr, Dunaja a roviny. Mestečko Szentendre, ležiace na
pravom brehu veľtoku pri južnej bráne ohybu
Dunaja, sa svojou mediteránnou atmosférou stalo jedinečnou turistickou atrakciou, ako aj mestom umení. Szentendre je bohaté na pamätihodnosti...

áujemcov očakáva množstvo kostolov, galérií a múzeí. Skanzen mesta Szentendre predstavuje ľudovú architektúru najcharakteristickejších oblastí krajiny a na výročné sviatky sa tu organizujú programy zamerané na zachovávanie tradícií.
Na najkrajšom bode ohybu Dunaja - kde Dunaj preráža Višegrádske a Börzsönyské pohorie - leží mesto Visegrád disponujúce
dodnes živými renesančnými tradíciami.

Zrúcaniny gotického paláca kráľa Mateja patria medzi najsvojráznejšie pozoruhodnosti Višegrádu. Množstvo kultúrnych pokladov doplňujú prírodné krásy okolia. Nádherná
panoráma dunajského ohybu je najatraktívnejšia z paluby vyhliadkovej lode alebo člnu.