A régészek megtalálták a középkori Kakath temetőjét - Archeológovia našli cintorín stredovekého Kakathu

10.06.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Forrás: Štúrovo a okolie - Párkány és vidéke
Cikk írója: Juhász Gyula
Fotók: Halasi Tibor, Willant Zoltán

Szenzációs leletek ősrégi múltunkból! A nyitrai régészeknek sikerült rátalálni valamikori őseink, az egykori Kakath település temetőjére.

Senzačné nálezy z našej dávnej minulosti! Nitrianskym archeológom
sa podarilo odhaliť objekt, ktorý zodpovedá cintorínu
našich dávnych predkov, niekdajšieho Kakathu.

A régészeti mentő feltárás a Sobieski utca, Keleti rakpart helyszínen, a „Rezidencia Sobieski" lakás együttes építése okán kezdődött április 22-én.

A régészeti feltárás vezetője, Mgr. Noémi Pažinová, PhD. kérdésemre elmondta, hogy a temető a 166/27-es számú parcella északi felétől húzódik. Az első sírt a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Filozófiai Kara Régészeti Tanszékének hallgatói segítségével találták meg április 27-én. A terepmunkák során 150-200 sírt lokalizáltak, a temető azonban jóval nagyobb is lehet. Öt sírt teljes egészében feltártak, ebből négy felnőtt (valószínűleg
3 férfi és 1 nő) és egy gyerek sír volt (15 éves korig). Ezek a sírok a földmunkák következtében közvetlen veszélybe kerültek. A sírok törmelékeiből 12-13. századi, különféle kerámia töredékek is felszínre kerültek. Minden sír fakoporsót tartalmazott, melyekből csupán fa maradványok maradtak fenn. Dr. Pažinová leszögezte, hogy nagyon szegény sírokról van szó. Elárulta továbbá, hogy a leletanyagot elemzésnek vetik alá a régészeti tanszéken, a kiásott sírok tartalma pedig visszakerül a földbe. A régészek eddigi megállapítása
szerint a temetőt valószínűleg a 12-17. században használták az itteni emberek. Az ásatás területén ezen kívül két újkori gödröt is találtak a 18-19. századból, amelyekben kerámia (fazék, amfora, váza) és állatcsontok voltak.

Az ásatás szakmai fővédnöke prof. PhDr. Romsauer Péter, CSc, a Nyitrai KFE FK Régészeti Tanszékének a vezetője. Az archeológusokat is meglepte az utolsó nap, május H-e, mikor is további két őskori objektumot sikerült feltárni - kerámiával teli tároló gödröket, állatcsontokat és agancsokat. Ezek az objektumok a Kr.e. 3600-3400 évekből származnak és a rézkori badeni kultúrához tartoznak. Az ásatás a beruházó építési terveitől függően fog folytatódni.


Záchranný archeologický výskum z dôvodu výstavby obytného súboru „Rezidencia Sobieski" sa začal 22. apríla tohto roku v lokalite Sobieskeho ulica, Východné nábrežie. Vedúca výskumu, Mgr. Noémi Pažinová, PhD. na moju otázku odpovedala, že cintorín sa tiahne od severnej časti parcely č. 166/27 v k.ú. Štúrova. Prvý hrob bol nájdený pomocou študentov Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dňa 27. apríla. Počas terénnych prác bolo lokalizovaných cca. 150-200 hrobov, no celý cintorín je nepochybné väčší. Na výskume bolo úplne odkrytých 5 hrobov, z toho 4 dospelé osoby (pravdepodobne traja muži a jedna žena) a jeden chlapec vo veku do 15 rokov. Tieto hroby boli bezprostredne ohrozené zemnými prácami. V zásype hrobov sa nachádzalo aj niekoľko črepov z 12-13. storočia. Všetky hroby obsahovali drevené rakvy, z ktorých sa zachovali len zvyšky dreva. Dr. Pažinová konštatovala, že všetky odhalené hroby boli veľmi chudobné.

Prezradila ešte, že nálezový materiál bude analyzovaný na katedre archeológie a obsah vykopaných hrobov bude opäť uložený do zeme. Podľa doterajších zistení archeológov cintorín používali tunajší ľudia pravdepodobne v období od 12. do 17. storočia. Ďalej sa na ploche výskumu odkryli ďalšie dve novoveké jamy s nádobami z 18.-19. storočia (hrnce, amfory, vázičky) a zvieracími kosťami. Odborným garantom výskumu je prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc., vedúci Katedry archeológie FF UKF Nitra.

Na prekvapenie archeológov sa posledný deň výskumu, t.j. 11. mája ešte podarilo odkryť aj dva praveké objekty - zásobné jamy plné keramiky, zvieracích kosti a parožia. Datovanie týchto objektov je do badenskej kultúry
doby medenej cca. 3600-3400 rokov pred Kr. Výskumné práce budú pokračovať v závislosti od stavebných plánov investora.