Okolie

A legendás Csörsz-árok

nov
11

Klikni na obrázok, otvorí sa vo veľkom novom okne.Csörsz árka néven egy körülbelül 1260 km hosszú ókori védőműrendszer maradványait ismerik Magyarországon, mely mintegy körbekeríti az Alföldet: a Dunakanyartól indul, az Alföld északi peremén halad kelet felé a Tiszáig, majd Debrecen környékén délkeletre fordulva egészen az Al-Dunáig húzódik.  A Csörsz-árok, melyet Ördög-ároknak is neveznek, egy történelem előtti, hatalmas erődrendszer, mely észak - déli irányban húzódik Szitnótól a Garam és az Ipoly nyugati partjának vonalán, Kőhidgyarmaton keresztül egész a Dunáig. Dunakeszi térségéből halad keletnek a Duna-Tisza-közén, majd a Tiszántúlon délre fordul és Debrecenen, Aradon valamint Temesváron áthaladva Viminacium (22) és Margum (23) között éri el az Al-Dunát. Szlovákiai szakasza meghaladja a 60 km-t. A Csörsz-árokrendszer néven ismert sáncárok-rendszer több egymással párhuzamosan futó védelmi vonalból áll. Feladata volt a római csapatok ellenséges területekre való felvonulásának és ottani eredményes tevékenységüknek biztosítása. A kérdéses időszakban csak a szarmaták szállásterületei estek teljes egészében a sáncok határain belülre, így azok megépítése mindenképpen a szarmatákhoz kapcsolódik. Az építkezéseket római mérnökök irányították, sőt, a római csapatok részvételét sem lehet kizárni. Erre utal a sáncok szerkezete és tervszerű rendszere is. A sáncárok-rendszer belső vonalát a 4. század első felében kezdték el építeni, és a 339-es év a legvalószínűbb annak befejezésére. Ekkor ugyanis a 338. júniusi sirmiumi megegyezésben Pannóniát megkapó I. Constans császár több hónapot a térségben töltött, melynek során még a sarmaticus címet is felvette. Megfigyelhető, hogy mind a belső, mind a külső sáncok ugyanazt az irányt követik. Ezeknek az erődöknek mindegyikét stratégiailag fontos helyen építették, leginkább a különböző Barbaricumba, a Római Birodalmon kívülre eső területek felé tartó utak kiindulási pontjainál. A gótok Római Birodalomba történt befogadása megszüntette a gót fenyegetést, akik a birodalom határain belülre kerülve egyszerűen meg tudták kerülni a Csörsz-árokrendszert.

Posted By Willant čítať viac

Dažďový zázrak pri sútoku Hrona a Dunaja s légiami Marca Aurélia

júl
31

Po rozšírení severnej hranice Ríma sa začínajú prvé dochované písomné dejiny nášho kraja. Rímske impérium obsadí územie po Dunaj v 1. storočí nášho letopočtu. Vytvorí sa provincia Panónia a Dunaj sa stáva jej severnou hranicou. Vybudujú takzvaný LIMES ochranné opevnenie na pravej strane Dunaja. Tábory sú rozmiestnené vo vzdialenosti 10-15 km. Strážne veže ešte hustejšie, sú vo viditeľnej vzdialenosti od seba, nimi je zabezpečená vojenská komunikácia. Do tohto obranného systému je začlenené aj vyvýšené miesto SOLVA, dnešný hradný kopec v Ostrihome, odkiaľ je výborný výhľad na opačnú stranu - územie Germánov a sútok Hrona a Dunaja.

Posted By Willant čítať viac

Podunajsko

jún
11
Ostrihomské festivaly

Okolitá krajina očarí najprv výzorom, hory a lesy, doliny a pahorkatiny, rieky a potôčiky, potom si všimneme mestá, dedinky, ľudí a kultúru. Všetkého je tu nadostač! Mierne rovinaté kopčekmi posiate pohorie Gerecse. Za ním sa majestátne týčiaci kopčisko Nagy-gete, akoby strážca južnej hranice pohoria Piliš, nedohľadná Podunajská nížina a kráľ riek Dunaj. Nájdete tu od ukrytých malebných dedín až po hrdo sa vystavujúce mestské sídlo kráľov takmer všetko. Turista je ale tvor zvedavý, prejdime sa teda a poukazujme najkrajšie miesta tohto kraja...

Posted By Willant čítať viac

Srdcová Čakra Zeme v pohorí Piliš? Nie!

jún
03
Podľa dávnej tradície starých mudrcov v našej zemi prúdi nespočetne veľa takzvaných dračích žíl, sú to akoby energetické cievy zeme. Tam, kde sa tieto stretávajú, alebo križujú sa vyžarovanie znásobuje... Takto píšu podaktoré ezoterické blogy...
 

Dávny svätý muži - zakladatelia prvotných ľudských sídiel ako je napríklad Stonehenge, Delphoi alebo Machu - Pichu registrovali tieto miesta a tu založili sakrálne centrá sveta...

Posted By Willant čítať viac

Obec Dömös - Príroda a História

jún
03

Dömös - Prepošstvo Na západnej strane obce nad cintorínom sa po stáročia týčil už len pozostatok múru 4-5 metrov vysoký. Okolo múru v roku 1970 začali pod vedením pána László Gerevicha archeologické vykopávky. V rokoch 1063 Béla I. a v roku 1079 László I., vtedajší králi, sa tu často zdržiavali. Bývalý hrad v XII.-XVI. storočí viackrát prebudovali. Z tohto obdobia sa zachovalo značné množstvo pamiatok. Hlavne pivničné časti, základy dvoch kostolných veží na západnej strane a múr okolo kostola veľkosti 70x70 metrov.

Posted By Willant čítať viac

Starorímske mesto A Q U I N C U M

jún
01
Starorímske mesto A Q U I N C U MStarorímske mesto na území dnešnej Budapešti. Adresa: Budapest III., Szentendrei út. 139 Tel.: +36 1 250 1650 Otvorené okrem pondelka. Vonkajšie objekty 9:00 - 17:00 Výstavné budovy : 10:00 - 17:00

Starorímske mesto A Q U I N C U M

V období od 15 pred našim letopočtom do roku 395, bol Dunaj pohraničnou riekou rímskej ríše. Na dnešnom území Budapešti boli mnohé pohraničné mestá Rimanov. Medzi dodnes z veľkej časti zachované patrí mesto zašlej slávy AQUINCUM...V druhom storočí nášho letopočtu bolo hlavným provinčným mestom provincie Pannonia Inferior. Najväčší rozmach mesta bol za vlády Settima Severa. Zároveň to bolo už vtedy kúpeľné mesto. Dodnes je na území hlavného mesta Maďarov viac ako 80 liečivých prameňov. Do dnešných časov je používaný prameň Rimanov, v blízkosti historického parku sú rímske kúpele napájané z 2000 rokov starého zdroja. Mesto AQUINCUM bolo objavené pred prvou svetovou vojnou, ale najmä rekonštrukcia a vykopávky pokračovali až po vojne.

Posted By Willant čítať viac

Stránky

Subscribe to RSS - Okolie