Štúrovský jarmok Šimona - Júdu

07.09.2013 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

MESTKÝ ÚRAD V ŠTÚROVE VÁS SRDEČNE POZÝVA na tradičný 467. j a r m o k  Š i m o n a – J ú d u  A párkány Simon - Júda vásár 2013 októbrer 10. – 13. lesz. ktorý sa uskutoční 10. – 13. októbra 2013. v ŠTÚROVE Účastníkom (predávajúcim) môžu byť právnické a fyzické osoby, ktoré majú povolenie k podnikateľskej činnosti a neboli vylúčené z účasti na jarmoku v predchádzajúcich rokoch.

Podrobné informácie o organizácii jarmoku Šimona – Júdu nájdete na web stránke mesta www.sturovo.sk „Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/1998 v znení neskorších predpisov“, alebo na tel. č. 036/7511073, kl. 315 036/7511464 Tešíme sa na Vašu návštevu ! Podrobné informácie o organizácii jarmoku Šimona – Júdu nájdete na web stránke mesta http://www.sturovo.sk „Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/1998 v znení neskorších predpisov“.


A Párkányi Városi Hivatal értesíti az érdeklődőket, hogy a hagyományos Simon – Júda napi vásár 2013. október 10 - 13. között kerül megrendezésre.  A vásárban résztvevő árusok lehetnek azon fizikai vagy jogi személyek , akik vállalkozói engedéllyel rendelkeznek és az előző években nem voltak kitiltva a vásárból . Bővebb információt a városi hivatal épületében: II. emelet 33. és 36. ajtó.

Všetky hlasy: 0
Hlasujte ako sa vám páčil článok.

NAJ.sk
Google PageRank