Prezentačné DVD s viac ako 870 fotografiami

28.11.2011 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Obchodné podmienky

DVD posielam v krabici typu slim case s dekoratívnou potlačou DVD aj krabice. Poštovné je podľa štandardného cenníka Slovenskej pošty. List Slovensko - Doporučený list 2. trieda - 1.10 € (cena z roku 2010) Tovar bude zabalený do bublinkovej obálke typu AirPoc 13/C. Cena obálky je 0.27 €. Hmotnosť obálky aj s obsahom - 70g.

Spolu je cena 8 €.(241 Sk)

Spôsob objednania a dodania

Po uhradení sumy 8 € zašlem poštou DVD do max 5 pracovných dní.

Do predmetu prosím uveďte: Objednávka. V menu kategória vyberte: Objednávka DVD.

Do prevodného príkazu banky v časti Doplňujúce údaje napíšte vašu mailovú adresu! Nepovolený znak @ nahraďte pomlčkou alebo medzerou.
V maili uveďte adresu dodania. Ak chcete poslať DVD ako darček nemusí byť vaša.
Prosím uveďte ak nechcete doklad o zaplatení pridať do balíku.

Skrátené ukážky z DVD:
http://www.youtube.com/watch?v=3Osh1uczEC0
http://www.youtube.com/watch?v=_JmrdBx1vjs

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach. Objednávateľ musí v objednávke pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje na adresáta.

Storno objednávky - Vrátenie tovaru

Nakoľko ide o tovar chránený autorským zákonom platí ustanovenie zákona 108/2000 o podomovom predaji a zásielkovom predaji. §12 bod 5. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej
predmetom sú: d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

Adresa a názov predávajúceho:

Willant Zoltán
Smetanova 5
94301 Štúrovo
číslo účtu: 398146172/0200

Spôsob platby a dodania.

- Platba vopred prevodom na účet
- Dobierkou podľa platného cenníka Slovenskej pošty
- Pri zásielkach mimo územia SR sa zohľadňuje cenník Slovenskej pošty.
- Šekom
- Osobný odber
- vkladom na bankový účet

Preberanie tovaru

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s dodávateľom protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra a dodací list.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

Záručná doba

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov (obchodný zákonník, občiansky zákonník).

Záruka sa nevzťahuje na vady:

a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné. Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu určitú. Osobné údaje budú po odoslaní tovaru vymazané. Riadiac sa podľa zákona č.428/2002 Zb.z. o ochrane osob.údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné účely a nebudú poskytované tretím osobám.

Niektoré zákony a predpisy:

- zák. č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní
- zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
- zák. č. 513/1991 Zb obchodný zákonník
- zák. č. 40/1964 Zb občiansky zákonník
- zák. č. 108/2000 Zb o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji

Všetky ceny tovaru sú s DPH. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk