Od ostrova Csepel po Kiskunságsku piesočinu

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Turistickou atrakciou rekreačnej oblasti rozprestierajúcej sa južne od Budapešti je Ráckevské rameno Dunaja. Ponúka
znamenité podmienky pre vodné športy, rybárčenie a rekreáciu.

Medzi významné kultúrne pamiatky tejto oblasti patria kaštieľ
rodiny Savoyských a gréckokatolícky srbský kostol. Do obce Ócsa priťahuje návštevníkov dvojveží kostol reformovanej cirkvi, postavený v románskom slohu s mimoriadnou akustikou. V tomto mikroregióne Peštianskej župy - v lokalite Pusztavacs - sa nachádza geografický stred Maďarska, ktorý označuje na tomto bode postavená veža.

Vyhľadávanou prírodnou pozoruhodnosťou tejto oblasti je druhá najrozsiahlejšia alkalická pustatina v Maďarsku, Apajpuszta, ktorá tvorí súčasť Národného parku Kiskunság. Návštevníka
očarí bohatá vegetácia dolnozemského kraja, ako aj vzácne rastlinné a živočíšne druhy Chránenej krajinnej oblasti Ócsa, ktorá ponúka podmienky pre cyklistiku a pešiu turistiku.