Je turecká tabuľa v Ostrihome skutočne osmanská pamiatka zo 16. storočia?

28.07.2013 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

V Ostrihome v štvrti Viziváros, nad bránou domu, ktorý bol pôvodne vstupom do opevneného mesta, je zamurovaná kamenná doska, na ktorej je arabský nápis. (32) Nápis bol už dávnejšie preložený Goldziherom. (33). Podľa tradície sa tvrdí, že tu dobili Turci 8. augusta 1543 Ostrihom a cez túto bránu vkročili do mesta sultánove vojská. Nápis sa zdá byť zachovalí a pozostáva iba z dvoch riadkov. prvý riadok sa dá dobre čítať druhý nie.

Sultán Sulejmán sultán.

............Khán ..................

 

Porovnaním osmanských tabúľ na území Maďarska máme silné podozrenie, že nejde o originálnu pamätnú tabuľu zo 16. storočia. Toto podozrenie potvrdzuje viacero faktov.  Ak by túto tabuľu dal vyhotoviť Sulejman po dobití mesta, bola by oveľa presnejšie vypracovaná, čo vidíme pri ostatných takýchto pamiatkach. Kameň je zdá sa dosť odolný ale nie je to červený mramor z lokality Süttő. Lom je vzdialený asi 15 km od Ostrihomu.  Problém prečítať text nepochádza z poškodenia alebo opotrebenia tabule ale z neschopnosti tvorcu ju správne vyhotoviť.

Nech sú arabské texty hocako ozdobné toto nikdy nie je na úkor ich čitateľnosti. V danom prípade je ale okrem slova  celý spodný riadok nečitateľný. Má len dekoratívny charakter. Na všetkých tureckých tabuliach je vždy zaznamenaný dátum alebo - chronostidhon. Na tejto chýba.

Počas 16. - 17. storočia ani jeden východný alebo západný cestovateľ  nespomína tuto tabuľu. Pritom ide v tom čase o vstupnú bránu mesta. Ak by už existovala minimálne by ju spomenul Osmanský cestovateľ Evlia Cselebi ktorý podrobne opísal každé navštívené mesto patriace Turkom na území Maďarska. Stena držiaca tabuľu hlavne oblúk pod ňou bol postavený po tureckej ére. Podľa rozmerov tehál nejde o tureckú ani stredovekú stavbu. Tehly sú príliš veľké, nepoznali ich Turci ani stredovek. Takéto tehly sa v stavbách začali používať až v 18. storočí.

Na záver môžeme konštatovať: Je pravdepodobné, že tabuľa nie je Osmanského pôvodu, jej typ písma vykresľuje veľmi zle text, je možné, že ide o kópiu z nejakého originálu, ale vyhotovenie je nepodarená práca z 18. storočia.

Gerő Győző

32. Hranolovitá tabuľa s oblúkovým koncom šírka 1,35 m výška 0,50 m. Budova na adrese Berénvi Zsigmond utca 20 prístupná zo strany Dunaja.
33. Arch. listy. 1898. Új folyam XVI11. k. 288. str.

Preklad: W. Z.