Geologická Stavba Pohoria Börzsöny

máj
21

Börzsöny je z geologického hľadiska mladé pohorie, má len 18-20 miliónov rokov. Staršie horniny nájdeme len vo väčších hĺbkach ako základ masívu na západnej strane 1200 metrov a pri obci Diósjenő 500-700 metrov hlboko. Toto sú horniny ktoré tvoria
dnešné pohorie Pilišu...

Posted By Willant čítať viac

Geologická Stavba Pohoria Piliš

máj
21

Prevládajúcou horninou Pilišu je Dachšteinský vápenec z obdobia skorého triasu. Iné horniny ako vápence s obsahom bitúmenových a kalcitových žíl sú len v okolí Fekete hegy. Pilišské pohorie vznikalo v období pre 228 miliónmi rokov. Na dnešnom mieste panónskej nížiny bolo rozlohou veľké, ale veľmi plytké more.

Posted By Willant čítať viac

Obec Dömös a roklina RÁM

máj
21

Turistická trasa začína na nástupišti autobusov v Ostrihome veľmi jednoduchým smerom. Nástupom do autobusu číslo 16 smer Dobogókő. Dobogókő je výhliadkové rekreačné centrum s možnosťou ubytovania a stravovania vzdialené od Ostrihomu asi 16 Km, zdatnejší sa môžu vydať aj bicyklom, ale počítajte s 10 kilometrovým strmým stúpaním...

Posted By Willant čítať viac

Visegrád

máj
21

Visegrád, kde sa vlastne začína Dunajský ohyb. Strategickú polohu dnešného Visegrádu, učupeného pod strmými bralami Višegrádskeho pohoria, poznali už Rimania. Dnešný dolný a horný hrad bol postavený v 13. storočí...

Posted By Willant čítať viac

Esztergom

máj
21

Po príchode Maďarov v poslednej tretine X. storočia knieža Gejza premiestnil vládcovský dvor zo Székesfehérváru ( Stoličného Belehradu ) do Ostrihomu, ktorý mal lepšie obranné postavenie...

Posted By Willant čítať viac

Štúrovo

máj
21

Štúrovo je našim najjužnejším a najteplejším mestom na Slovensku, na hranici s Maďarskom. Južnú hranicu tvorí Dunaj, na východe je Hron a Ipeľ. V rokoch 1965-67 sa konal rozsiahly archeologický prieskum na pobreží Dunaja pri Štúrove, kde odkryli nálezisko veľmi vzácnej asi 5000 ročnej osady, patriacej ku kultúre čiarkovej keramiky, čo dokazuje, že táto oblasť je osídlená už od dávnych čias...

Posted By Willant čítať viac

Stránky

Subscribe to Turisticko-informačná stránka Štúrova RSS