Visegrád

máj
21

Visegrád, kde sa vlastne začína Dunajský ohyb. Strategickú polohu dnešného Visegrádu, učupeného pod strmými bralami Višegrádskeho pohoria, poznali už Rimania. Dnešný dolný a horný hrad bol postavený v 13. storočí...

Posted By Willant čítať viac

Esztergom

máj
21

Po príchode Maďarov v poslednej tretine X. storočia knieža Gejza premiestnil vládcovský dvor zo Székesfehérváru ( Stoličného Belehradu ) do Ostrihomu, ktorý mal lepšie obranné postavenie...

Posted By Willant čítať viac

Štúrovo

máj
21

Štúrovo je našim najjužnejším a najteplejším mestom na Slovensku, na hranici s Maďarskom. Južnú hranicu tvorí Dunaj, na východe je Hron a Ipeľ. V rokoch 1965-67 sa konal rozsiahly archeologický prieskum na pobreží Dunaja pri Štúrove, kde odkryli nálezisko veľmi vzácnej asi 5000 ročnej osady, patriacej ku kultúre čiarkovej keramiky, čo dokazuje, že táto oblasť je osídlená už od dávnych čias...

Posted By Willant čítať viac

Turisticko - informačná stránka Štúrova

máj
21
Nové logo stránky www.sturovo.com

Vážení návštevníci, ako ste si určite všimli tento web je viacjazyčný, píšu sa tu články po slovensky a aj maďarsky. Dôvodov je niekoľko. Žijem a tvorím web v takom regióne, kde sa plynule hovorí oboma jazykmi a vďaka Schengenskej dohode sú tieto hranice už len symbolické. Počas mojich cezhraničných potuliek prírodou, obcami a miestami som zistil, že hranice sa ani jednoznačne nedajú stanoviť, je to len byrokratický vynález obmedzujúci slobodu človeka. V pohoriach Pilišu nájdete živú kultúru a zvyky Slovákov. Udržujú si svoje tradície. Rozprávajú sa a píšu v rodnom jazyku. Pomenúvajú si ulice a námestia tak, ako im to je srdcu blízke. Ďaľším príkladom je zase naše mesto Štúrovo, kde je zase živá kultúra a jazyk Maďarov. Pozrime sa ale aj do skrytých kútov k susedom. Krčma u ŠVEJKA v dedine Pilisszentlélek, slovenská škola v Piliszentlászló. Babička, správkyňa slovenského ľudového domu v ďalšej dedinke, s ktorou som sa rozprával, hovorila po 43. rokoch manželstva s Maďarom plynulým hornonitrianskym nárečím. Počuť tu slovenskú hádku pri pive v zadymenej dedinskej krčmičke. A nakoniec názvy obchodov a mestských úradov v obciach Pilišu po slovensky. Príkladov sa nájde mnoho, nestačili by ani tri celé stránky. Z tohto dôvodu som web nerozdelil maličkými vlajočkami ako býva zvykom. Píšte si sem ako len chcete, buďte len slušní a tolerantní k odlišným kultúram a názorom a my vás tu na stránke žiadnymi hranicami obmedzovať nebudeme.

Posted By Willant čítať viac

Az ipolyszalkai élő tájház és környéke

okt
15

Szerző: Csáky Károly

Az ipolyszalkai élő tájház és környéke a hagyományőrzés tekintetében élen jár.

Ipolyszalka az Alsó-Ipoly mente gyönyörű környezetben települt községe. Először 1252-ben említi okirat Zalka alakban. Az egykori érseki birtok a középkorban módosabb hely lehetett, amint erre a község nagy adótételeiből is következtethetünk. Mária Terézia korában a település kiváltságjogot kapott, vásártartásával mezővárosi rangra emlekedett, s Hont megye egyik fontos központjává vált.
A mélyen vallásos Ipolyszalka megannyi szakrális kisemlékkel, gazdag irodalmi és történelmi múlttal rendelkezik, a hagyományőrzés tekintetében pedig a régióban is élen jár...

Posted By Willant čítať viac

Roklina Holdvilág árok

máj
29

Holdvilág árok (Roklina Mesačného svitu)

Holdvilág árok je jedna z dvoch roklín v Maďarsku. Nakoľko Maďarsko nie je veľmi hornatá krajina viac takýchto roklín nemajú. V rokline tak ako aj v rokline Rám je zopár lávok a
rebrík.

Posted By Willant čítať viac

Stránky

Subscribe to Turisticko-informačná stránka Štúrova RSS