Základná škola Endre Adyho

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Naša škola, Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským, sa zriadila v roku 1950.

cieľom realizácie vzdelávania v materinskom jazyku pre žiakov v Štúrove a jeho okolí. V súčasnosti je jedným z najväčších základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku

(počtom žiakov cca. 1000), 3-4 paralelnými triedami v jednotlivých ročníkoch.

Za úlohu sme si postavili:
rozvoj základných zručností
výučbu cudzích jazykov
spoznávanie základných vedomostí z oblasti výpočtovej techniky a informatiky
uprieť pozornosť na zdravý
racionálny životný štýl detí
Naše špeciálne vytvorené triedy so zameraním na matematiku a jazyky sú určené na zabezpečenie

podkladov starostlivosti talentovaných detí. Žiaci sa každoročne zapájajú do rôznych študijných

súťaží, na ktorých dosiahnu výborné celoslovenské výsledky. Pod zátiším zachovávania tradičných zvykov fungujú folklórne súbory, športové, odborné krúžky, kurzy zas’ spestria život a využitie voľného času žiakov školy.

Našim cieľom je zabezpečiť nivelizáciu školy 21. storočia, kde výchovno-vzdelávacia práca sa uskutočňuje v disciplinovanej, pokojnej atmosfére.

Ideu našej školy charakterizuje stabilný systém hodnôt, ktorá je otvorená na prijatie nových požiadaviek. Garanciou je predovšetkým odborná znalosť, dôslednosť učiteľov a dôvera rodičov.

Adresa: ZŠ Endre Adyho
Adyho ulica 9
943 01 Štúrovo

Tel: 036/ 752 07 30
036/ 751 11 31
Fax: 036/ 751 11 31

E-mail: adysuli@stonline.sk

Webová stránka: Základná škola Endre Adyho

Naše záujmové krúžky:

bábkársky krúžok KUCKÓ
ľudový tanec KISBOJTÁR
hudobná skupina ADY STREET
divadelný krúžok CSÁNGÁLÓK
citarový súbor PENGETŐ
krúžok soroban